27 czerwca 2021 r. zapraszam do wspólnego budowania „Relacji”. O 15:00 w Galerii Orac przy ul. Nowolipki 27 w Warszawie.

Projekt artystyczny zrealizowany został w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.