Wraz z ORAC Gallery wziąłem udział w Kongresie Polonii 60 Milionów, który odbywał się w lutym w Miami. To nieopisane dościadczenie. Sztuka jest tu stawiana na równi z polityką i gospodarką.

Dumą napawa fakt, iż ORAC Gallery wystąpiła tu nie tylko jako gość, ale także jako prelegent.

Gościem Kongresu był także Jerzy Kwieciński, Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Ideą Kongresu 60 milionów, czyli Globalnego Zjazdu Polonii, jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Intencją organizatorów spotkania jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami.